DETEKCIA: MULTIENZOROVÝ SYSTÉM

Sada inteligentných senzorov starostlivo monitoruje kvalitu vnútorného vzduchu v reálnom čase. Ich vysokú presnosť zaručuje laserová technológia. Nie je potrebná žiadna údržba. Stav vášho domáceho ovzdušia môžete kedykoľvek skontrolovať jediným pohľadom, a to vďaka 4 farbám LED indikátoru kvality vzduchu, ktoré okamžite ukazujú kvalitu vzduchu, zatiaľ čo podrobnosti o rôznych znečisťujúcich látkach sú viditeľné na displeji produktu alebo prostredníctvom aplikácie hOn.

Multienzorový Systém Detekuje:

PM

PM

Senzor tuhých znečisťujúcich látok (PM) je vhodný na monitorovanie častíc PM 10 a PM 2,5 * v reálnom čase zistených raz za sekundu. Častice (PM) sú nepatrné častice, ktoré by mohli byť zdraviu veľmi škodlivé a preniknúť hlboko do ľudského tela. Sú také malé a ľahké, že majú tendenciu zostať dlhšie vo vzduchu, čo ovplyvňuje dýchací systém a krvný obeh.

* PM 10 majú veľkosť do 10 μm a sú schopné preniknúť do horných dýchacích ciest. PM 2,5 majú veľkosť do 2,5 μm a môžu sa dostať do našich pľúc a preniknúť tak hlbšie do nášho tela.

Teplota a vlhkosť

Senzor CO a Výstraha

Užitočný na získanie nepretržitého monitorovania prítomnosti oxidu uhoľnatého. CO môže pochádzať zo spaľovacích procesov, ako napríklad tie, ktoré pochádzajú z ohrievačov, varných dosiek a sporákov. Senzor CO vás upozorní akustickým signálom a pomocou aplikácie hOn, aby bol váš domov bezpečnejší.

Plyn (VOC)

Plyn (VOC)

Tento senzor detekuje každých 20 sekúnd PLYN (prchavé organické látky), ktoré môžu pochádzať z čistiacich prostriedkov, rozpúšťadiel, kozmetiky a nábytku.

Senzor CO a Výstraha

Teplota a vlhkosť

Špeciálne senzory pomáhajú pri nepretržitom monitorovaní teploty a relatívnej vlhkosti vo vašej domácnosti.

FILTROVANIE: H-TRIFILTER

H-TRIFILTER je exkluzívny systém filtrácie Hoover pre H-PURIFIER, ktorý sa vyznačuje kombinovaným pôsobením 3 rôznych vrstiev filtrácie so špecifickou funkciou pre každú vrstvu a poskytuje vám tak vždy ochranu pred všetkými znečisťujúcimi látkami v interiéroch až do 0,1 mikrónu.

 

1. Vonkajšia vrstva

Funguje ako primárny filter, ktorý zachytáva najväčšie častice, ako sú ľudské vlasy a chlpy a prach.

 

2. HEPA (H13) filter

Táto druhá vrstva odstraňuje 99,97% častíc až do veľkosti 0,3 μm: ako sú peľ, roztoče, spóry, baktérie a vonkajšie znečistenie, ale zachytáva tiež PM 10 a PM 2,5. Okrem toho má Hoover HEPA filter jedinečné ošetrenie, ktoré inhibuje peľ zachytený filtrom a robí ho neškodným. To umožňuje alergikom spravovať filter úplne bezpečne.

 

3. Filter s aktívnym uhlím

Tretia vrstva odstraňuje škodlivé plyny a zápachy. Skladá sa z aktívnych uhlíkov, ktoré vďaka svojej pórovitosti adsorbujú pachy organických prchavých zlúčenín (VOC), výpary, cigaretový dym a NO2. PLYNY VOC (organické prchavé zlúčeniny) sú prchavé chemické zlúčeniny (napríklad formaldehyd), ktoré zvyčajne pochádzajú z čistiacich prostriedkov, lepidiel, rozpúšťadiel, kozmetiky, elektronických zariadení a dokonca aj z nábytku. V prípade dlhodobej expozície sú potenciálne škodlivé pre naše zdravie. NO2 (oxid dusičitý) zvyčajne vzniká znečistením z dopravy.

ŠÍRENIE: 360° PRIETOK VZDUCHU

Vďaka guľatému tvaru H-PURIFIER a jeho 360 ° systému prúdenia vzduchu sa vyčistený vzduch šíri rovnomerne do všetkých smerov, najskôr k stropu a potom cez miestnosť, aby sa rýchlo a efektívne dostali na každé miesto. Za pouhých 10 minút vyčistí miestnosť s rozlohou 20 m2 *.

* Čas na jednorazové čistenie miestnosti o rozlohe 20 m2 (za predpokladu výšky 2,4 m) na základe maximálneho CADR produktu.

Späť