Nový energetický štítok podľa eu: čo sa mení

null

Nová generácia energetických štítkov

Pri nákupe domácich spotrebičov sa spolieha väčšina spotrebiteľov v Európe na existujúci energetický štítok EÚ, podľa ktorého si môžu vybrať výrobok s energetickou účinnosťou vyhovujúcou ich potrebám. Zníženie spotreby energie a tým aj nákladov na energiu je jedným z hlavných záujmov dnešných kupujúcich.

Od 1. marca sa zavádza nový energetický štítok, ktorý má spotrebiteľom uľahčiť práve porovnávanie účinnosti medzi výrobkami. Čo to presne znamená?

Prečo vlastne k tejto zmene dochádza?

Nový energetický štítok má aktualizovanú škálu od A do G, ktorá určuje nové štandardy pre úsporné spotrebiče. V dôsledku technických vylepšení za posledných niekoľko rokov došlo k vývoju klasifikácie vyššej účinnosti s označením A+, A++ a A+++, takže pokiaľ ide o energetickú náročnosť, výrobky triedy A až E zostali mimo.

Práčky a umývačky

Aké sú hlavné zmeny v kategórii práčok? Hlavný rozdiel spočíva v novej energetickej stupnici, ktorá už nebude obsahovať triedy s „plusmi“ (A +++, A ++, A+). Podľa nových farieb pre spotrebu energie sú teraz výrobky klasifikované na škále od A do G. Zmena sa teda netýka energetickej účinnosti výrobku, ale iba spôsobu jej merania. Spotrebiče Hoover majú napriek nižšej triede stále rovnakú účinnosť: napríklad rada H-WASH 500 s hodnotením spotreby energie A je stále najlepšia vo svojej triede, čo znamená, že v porovnaní s triedou G umožňuje znížiť spotrebu až o 51% a tým ušetriť vašu energiu aj peniaze a chrániť životné prostredie.

Ďalšie dôležité informácie

Okrem novej a jednoduchšej stupnice (A až G) prináša nový energetický štítok niekoľko ďalších zmien. Do pravého horného rohu je pridaný QR kód umožňujúci spotrebiteľom prístup k podrobnejším informáciám o výrobku v Európskom registri výrobkov (EPREL) s energetickým označením; stačí len kód naskenovať. Táto databáza uľahčí vnútroštátnym orgánom vykonávajúcim dohľad nad trhom overiť, že informácie uvedené na štítku spĺňajú požiadavky na energetickú účinnosť. Na nových štítkoch sú tiež nové symboly poskytujúce spotrebiteľom užitočné informácie o výrobku, napríklad o jeho kapacite, rozmeroch, hlučnosti alebo spotrebe vody.

See Also

Newsletter