NOVÉ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY PODĽA NARIADENIA EÚ

Zistite viac o novom nastavení energetických tried podľa EÚ.

NOVÉ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY PODĽA NARIADENIA EÚ

Od 1. marca 2021 sú zavedené nové energetické štítky podľa Nariadenia EÚ pre práčky, práčky so sušičkou, umývačky riadu a chladiace spotrebiče (vrátane vinoték a mrazničiek).
Čo všetko sa pri tej príležitosti mení?

PREČO SÚ VLASTNE NOVÉ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY POTREBNÉ?

Vzhľadom na vývoj produktov a ich energetickej účinnosti a zároveň nejasnostiam v rozdieloch tried A++ a A+++ medzi spotrebiteľmi, sa Európska komisia rozhodla zmeniť systém štítkovania a zaviesť škálu od A do G.

ČO JE NOVÉ?

Ponúkame prehľad základných zmien naprieč kategóriami.

 

POZMENENÉ OZNAČENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI

Bežne sa vyskytujúce triedy s označením “Plus”, ako A+++, A++ alebo A+, sú nahradené novou stupnicou spotreby energie od A do G.

 

QR KÓD

QR kód vás presmeruje do Európskeho registra výrobkov pre energetické značenie (EPREL), kde nájdete okrem energetického štítku ešte ďalšie informácie o výrobku.

Tu si tiež budete môcť stiahnuť informačný list produktu a všetkých ostatných spotrebičov s novým energetickým štítkom.

Zistite viac
 

HODNOTENIE HLUKU

Na energetickom štítku nájdete aj hodnotenie hluku. Napríklad v prípade práčok a práčok so sušičkou sa zobrazia emisie hluku šírených vzduchom počas odstreďovania vyjadrené v dB (A).

 

OBJEMY ÚLOŽNÝCH PRIESTOROV

Nové štítky pri chladiacich spotrebičoch uvádzajú celkový objem jednotlivých oddielov chladničky a mrazničky.

 

PRÁČKY

 1. QR kód.
 2. Trieda energetickej účinnosti.
 3. Vážená spotreba energie * v kWh / 100 prevádzkových cyklov (v programe Eco 40-60).
 4. Maximálna kapacita.
 5. Trvanie programu “Eco 40-60”.
 6. Vážená spotreba vody v litroch / prevádzkový cyklus (v programe Eco 40-60).
 7. Trieda účinnosti sušenia odstreďovaním.
 8. Úroveň emisií hluku vo fáze odstreďovania (dB (A) re 1 pW) a emisná trieda hluku.

* Hodnoty platia pre štvrtinovú, polovičnú a plnú náplň.

 

PRÁČKY SO SUŠIČKOU

 1. QR kód.
 2. Trieda energetickej účinnosti ** (kompletný prevádzkový cyklus vrátane sušenia).
 3. Trieda energetickej účinnosti * (iba cyklus prania).
 4. Vážená spotreba energie v kWh / 100 prevádzkových cyklov (kompletný prevádzkový cyklus vrátane sušenia **).
 5. Vážená spotreba energie * v kWh / 100 prevádzkových cyklov (iba cyklus prania).
 6. Maximálna kapacita (kompletný prevádzkový cyklus vrátane sušenia **).
 7. Maximálna kapacita (iba cyklus prania).
 8. Vážená spotreba vody v litroch / prevádzkový cyklus (kompletný prevádzkový cyklus vrátane sušenia **).
 9. Vážená spotreba * vody v litroch / prevádzkový cyklus (iba cyklus prania).
 10. Trvanie programu (kompletný prevádzkový cyklus vrátane sušenia **) pri plnej náplni.
 11. Trvanie programu “Eco 40-60” (iba cyklus prania) pri plnej náplni.
 12. Trieda účinnosti sušenia odstreďovaním. *
 13. Úroveň emisií hluku vo fáze odstreďovania (dB (A) re 1 pW) a emisná trieda hluku.

* Hodnoty platia pre štvrtinovú, polovičnú a plnú náplň. Počas prania a sušenia polovičnej a plnej náplne.

** Pranie a sušenie.

 

UMÝVAČKY

 1. QR kód.
 2. Trieda energetickej účinnosti.
 3. Vážená spotreba energie v kWh / 100 prevádzkových “Eco” cyklov.
 4. Počet súprav riadu 5. Spotreba vody v litroch/Eko cyklus.
 5. Trvanie programu “Eco”.
 6. Úroveň emisií hluku (dB (A) re 1 pW) a emisná trieda hluku.
 

MRAZNIČKY A CHLADNIČKY

 1. QR kód
 2. Trieda energetickej účinnosti.
 3. Spotreba energie v kWh / rok (merané za nových štandardných podmienok).
 4. Celkový objem všetkých mraziacich oddielov.
 5. Celkový objem všetkých chladiacich oddielov.
 6. Úroveň emisií hluku (dB (A) re 1 pW) a emisná trieda hluku.
 

VINOTÉKY

 1. QR kód
 2. Trieda energetickej účinnosti.
 3. Spotreba energie v kWh / rok (merané za nových štandardných podmienok).
 4. Počet štandardných fliaš vína, ktoré môžu byť skladované.
 5. Úroveň emisií hluku (dB (A) re 1 pW) a emisná trieda hluku.